sportieve en excellente thuisondersteuning voor jongeren met een psychiatrische aandoening

HEALTH2D staat voor een sportieve en excellente thuisondersteuning welke is toegespitst op kinderen onder de 18 jaar met een psychiatrische aandoening (te denken valt aan handicap, ADHD, autisme, borderline, hechtingsstoornis).

HEALTH2D werkt met een vernieuwde aanpak waar sport centraal staat in het ondersteunen en begeleiden van een kind met een gedragsstoornis of een beperking.