Werkwijze

  • Beginsituatie – zogenoemde startmeting

  • Passende Coach zoeken

  • Doelen en subdoelen bepalen

  • Individueel coachingsplan opstellen

  • Voortgang monitoren

  • Kernwaarden verslag

    Samenwerken – Persoonlijke discipline – Ontwikkelen – Respect – Trots

  • Evaluatie coachingsplan

EEN COACH KIEZEN WIJ IN OVERLEG!

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het slagen van de behandeling voor een belangrijk deel afhangt van de interactie tussen coach en cliënt”