• METHODE

    Elk individu heeft een sleuteltje,
    de kunst is om die sleutel tot contact te vinden.

    De Sport2Health-methode maakt contact door sport als sleutel te gebruiken.

METHODIEK

De methode biedt hulp bij opvoedings- en gedragsproblemen door middel van persoonlijke begeleiding en/of dagbesteding. Gekwalificeerde coaches verzorgen de uitvoering. De Sport2Health-methode is gebaseerd op de kernwaarden van de sportwereld.

Een belangrijk onderdeel van de Sport2Health-methode is de inzet van rolmodellen, waaronder topsporters. Kinderen en jongeren kijken op tegen rolmodellen. De aandacht en het positieve  voorbeeld wat zij brengen, bevordert een gevoel van trots en eigenwaarde. Dit heeft een groei in gedrag en ontwikkeling tot gevolg. Health2D heeft de beschikking over een netwerk van (top)sporters die ingezet kunnen worden bij de zorg/begeleiding. Dit alles met het doel een positieve invloed te hebben op de zorg van de cliënt.

Moeder van een cliënt(10):

Mijn zoon B. is dol op voetbal en de begeleider zorgt ervoor dat hij samen leert spelen op een voetbalveld. Omdat de begeleider zelf ook een goed  balletje kan trappen, luistert B. goed naar zijn begeleider. B.  leert dat je met samenwerken meer kan bereiken.

Samenwerken

Uitspraak Brahim, begeleider van M.:
 
Onlangs ben ik begonnen met het begeleiden van M.  Zijn moeder vertelde dat hij nog nooit een voldoende had gescoord voor het geven van een
presentatie op school en ook niet voldoende aan beweging deed. Ik ben met M. buiten gaan sporten en tijdens het sporten liet ik een paar voetbaltrucjes zien. Hij was erg onder de indruk en wilde dit ook uitvoeren. Hij vroeg aan mij hoe hij dat kon leren. Waarop ik antwoordde dat dat hij het kan leren door er heel veel energie en tijd erin te stoppen. Als je het echt wilt dan kan jij het ook. Ga trainen, trainen en nog eens trainen en dit geldt niet alleen voor voetbaltrucjes, maar  ook voor schoolopdrachten. We zijn vervolgens gaan oefenen met het presenteren. Ik heb hem een paar tips gegeven waar hij op moest letten en bij de eerst volgende presentatie op school werd er een ruim voldoende behaald door M.
 
Persoonlijke discipline – Ontwikkelen