Tariefstellingen

 • TRAJECT 1 – SPORTGERICHT TRAJECT

  – Sportgerichte aanpak cliënten

  – Innovatieve begeleiding middels rolmodellen uit sportwereld (maximaal 2 kinderen per rolmodel)

  – Specifiek gericht op coaching in sportieve omgeving

  – Omvang en duur afhankelijk van zorgvraag bij beperking en stoornis van het kind

  – Tarief (individuele) begeleiding per uur:

  – Tarief vervoer per keer:

 • TRAJECT 2 – DAGBESTEDINGSTRAJECT

  – Dagbesteding in groepsverband

  – Combineert effecten (individuele) sportgerichte aanpak met rol van sportcoach op teamverband

  – Verdeeld in dagdelen van 4 uur

  – Mogelijkheden tot verblijf op eigen locatie

  – Tarief begeleiding kind in groep per dagdeel:

  – Tarief vervoer per keer:

 • TRAJECT 3 – INTENSIEF TRAJECT

  – Combineer effecten traject 1 en traject 2 voor optimaal resultaat

  – Traject ingericht voor periode van 3 maanden, 2 individuele contactmomenten á 2 uur per week en 5 dagbestedingen per week.

  – Specificatie vindt plaats op basis van individuele (gedrags)problematiek kind

  – Tarief traject per week (indicatief)

  – Kosten variëren per kind en worden op individuele basis van tevoren ingeschat

* ALLE TARIEVEN ZIJN EXCLUSIEF EVENTUELE BTW EN GEBASEERD OP DE TOEPASSING VAN DE VVT CAO