TRAJECTEN

” Sport geeft houvast en structuur! ”

 • TRAJECT 1 – SPORTGERICHT TRAJECT
  Bij dit traject wordt een aantal uren begeleiding door een Health2D coach naar behoefte van een cliënt ingezet.

  Deze begeleider stelt een plan op met de persoonlijke doelstellingen van een cliënt. Samen gaan zij aan de slag volgens de Sport2Health-methode, waarbij door professionele en persoonlijke aandacht stappen kunnen worden gezet in de ontwikkeling van de cliënt. Sport heeft een centrale rol in dit traject. Dit proces wordt nauwkeurig gemonitord.

 • TRAJECT 2 – DAGBESTEDINGSTRAJECT
  Dit traject is op locatie van Health2D. Naast de begeleiding volgens de Sport2Health-methode (zie traject 1), wordt er in klein groepsverband gewerkt aan sociale vaardigheden. De cliënt verblijft een of meerdere dagdelen op de vestiging, waardoor er een regelmatige invulling van de dag ontstaat. Deze dagelijkse discipline bevordert de groei van de cliënt. Ook dit proces wordt nauwkeurig gemonitord.
 • TRAJECT 3 –INTENSIEF TRAJECT
  Bij dit specifiek ontwikkelde traject is er ruimte voor intensievere coaching.  De Sport2Health-methode biedt de cliënt, aan de hand van de indicatievraag, een empowerment traject.  Binnen dit traject wordt er gericht gewerkt aan de sociale vaardigheden en de persoonlijke doelen, die deelname aan de samenleving mogelijk moeten maken. Een intensieve begeleiding is een combinatie van traject 1 en traject 2.